Projektbaggrund

Anvendelsen af Hasle Havn som erhvervs- og industrihavn har gennem det seneste årti været i hastig tilbagegang. Dette er ikke kun en udvikling man ser i Hasle men i mange danske havne.

I juni 2005 vedtog Bornholms Regionskommune et regionplantillæg for at imødegå denne udvikling og for planmæssigt, at åbne op for anden anvendelse i nogle af de bornholmske havne.

Hasle Havn er en af de havne som i fremtiden overvejende vil komme til at fungere som fritids- og kulturhavn.

Senest er der afholdt en idékonkurrence for den fremtidige anvendelse af havnen, hvor Grønbechs Silo har ingået som et centralt element og omdrejningspunkt.

Med baggrund i dette udviklingspotentiale, og de skjulte herlighedsværdier som ligger i siloen, blev bestræbelserne for lokalplanlægning igangsat, og som i maj 2008 resulterede i den vedtagne lokalplan 037 som er grundlaget for de nu udbudte unikke fritids- og helårsboliger i dette prospekt.